sv | eng

  • Kontakt Intro

 


AffärsiDÉ

Active Invest AB är som namnet antyder ett aktivt ägarbolag. Företagets affärsidé är att investera i välskötta bolag med en stor utvecklingspotential där vi tror oss kunna tillföra ett tydligt mervärde.

Active Invest prioriterar långsiktighet och hållbarhet samt strävar efter att bygga verksamheter som kan visa en god lönsamhet både i hög- och lågkonjunktur. Den totala omsättningen för bolagets innehav har sedan starten 2004 ökat med 550% och uppgick 2018 till ca 1,4 mdr. 

diagram 2017

Affärsmodell

Active Invest är skapat i sann entreprenörsanda och har genom åren metodiskt jobbat för att bygga bestående värden genom affärsmässig långsiktighet och hållbara strategier.

Denna långsiktighet har skapat möjligheter för våra verksamheter och dess medarbetare att växa och utvecklas trots konjunktursvängningar. Active Invest har ingen uttalad exitstrategi utan investerar i bolag för att behålla och utveckla dom långsiktigt. Bolagets lyhördhet, gedigna affärserfarenhet och förmågan att sätta sig in i olika branscher, har varit viktiga framgångsfaktorer.

 

Medarbetare ACTIVE INVEST

Malin Enocson /VD/

Malin Enocson
VD

Telefon: 0706-05 02 73
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ann Billberg /Ekonomichef/

Ann Billberg
Ekonomichef

Telefon: 0707-96 94 36
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Sara Risaliti Sen /Redovisningsekonom/

Sara Risaliti Sen
Redovisningsekonom

Telefon: 0709-22 85 55
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johan Enocson /Styrelseordförande/

Johan Enocson
Styrelseordförande

Telefon: 0706-05 80 43
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Medarbetare SUREWOOD INDUSTRIES

Johan Enocson /Koncernchef/

Johan Enocson
Koncernchef

Telefon: 0706-05 80 43
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Martina Gustafsson /Personalchef/

Martina Gustafsson
Personalchef

Telefon: 0709-71 37 25
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Niklas Lundin /VD Anebyhusgruppen AB/

Niklas Lundin
VD Anebyhusgruppen AB

Telefon: 0702-62 98 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Florim Mustafa /VD Spaljisten AB/

Florim Mustafa
VD Spaljisten AB

Telefon: 0704-61 72 27
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johan Ingvarsson /VD Trä AB KG-List AB/

Johan Ingvarsson
VD Trä AB KG-List

Telefon: 0706-05 02 73
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 agare

ÄGARE

Active Invest är ett helägt familjeföretag där grundaren Johan Enocson är huvudägare och styrelseordförande. Hans fru Malin är VD och hans pappa Sture är minoritetsägare samt rådgivare i fastighetsfrågor.

Johan har varit nominerad till EY’s internationella tävling ”Entrepreneur of the Year” två gånger och vunnit regionfinalen en gång.

 

 

HISTORIA

Idén till dagens verksamheter startade egentligen redan sommaren 1979. Västervikskillen Johan Enocson skulle börja årskurs 9 och ägnade sommaren åt att fundera på vad ville arbeta med i framtiden. Han bestämde sig då för att han ville bli entreprenör för att kunna utveckla både människor och företag. Han ville även bidra med något positivt och bestående till det lokala samhället där han verkar.

Redan under första terminen på universitetet så startade Johan sitt första företag men sedan tog det ytterligare arton år innan han startade Active Invest AB. Under dessa arton år jobbade Johan hårt på att skaffa sig nödvändig kompetens och yrkeserfarenhet. Efter tio års arbete och studier utomlands, i olika länder, bolag, branscher och chefsbefattningar så återvände Johan till Sverige år 2003 för att realisera sin ursprungliga vision. Den, att bli egen företagare och jobba med att utveckla både bolag och människor.

Hemma i Småland blev möbelföretaget Spaljisten i Åseda till salu. Det kom att bli det första innehavet i Active Invest koncernen år 2004. Nästa innehav, Ekeforshus, kom år 2006 och ligger också i Åseda. Därefter följde Trä AB KG-List i Norrhult år 2008. Anebyhus förvärvades år 2012 och år 2017 köpte Trä AB KG-List ett lövsågverk i Österbymo som heter Österbymo Hardwood. 

Fokus har alltid varit att växa organiskt och förvärva andra träindustriföretag som kan ge synergieffekter åt hela koncernen. Numera är Active Invest-koncernen uppdelad i en industridel, Surewood Industries AB, och en investeringsdel. 

 We Care

Active Invest är en aktiv och långsiktig ägare vars  investeringsfilosofi går ut på att aktivt bidra till en positiv utveckling för bolagen och att skapa en bra företagskultur som människor trivs att jobba i.

Vårt ägarperspektiv är långsiktigt och vår moraliska kompass viktig. Vi är noga med att möta kunder, leverantörer och medarbetare på ett respektfullt sätt och bidra positivt till det lokala samhället där vi verkar. 

wecare 3