Vår story

Småländska värderingar – och Silicon Valley

Johan Enocson

Att utveckla och förbättra företag är något av det roligaste som finns. Det är det som driver mig. Jag heter Johan Enocson och är grundare av Active Invest – en koncern med ena benet i svensk träindustri och det andra i internationella tillväxtbolag.

I backspegeln kan jag konstatera att vi har kommit långt. Active Invest som helhet, och då inräknar jag alla medarbetare och min familj, har lyckats väl med att utveckla både affären och lönsamheten i många olika bolag.

Jag är uppvuxen i småländska Västervik och en sak jag tagit mig därifrån är ärlighet. Den som blåser någon på pengar i en liten småstad riskerar att möta personen öga mot öga dagen efter. Den som gör affärer med Active Invest ska känna tillit. Vi bryr oss. Det ska vara ordning och reda.

Surewoodkoncernen är en av Sveriges ledande producenter av högförädlade trävaror. Här är vårt engagemang långsiktigt. Vi har fantastiska ledare och medarbetare inom Surewood och tillsammans skapar vi värden som håller i generationer.

Att det blev just träbranschen är en slump. Jag hade lämnat en VD-post i Silicon Valley för att starta eget hemma i Sverige. Ägarna till de småländska träföretagen gillade mig, och jag dem. Träföretagen är oerhört duktiga på det de gör och långsiktigt är målet att köpa fler bolag inom näraliggande verksamheter. 

Mitt intresse för startupvärlden och entreprenörskap gör att Active Invest också har ett stort engagemang i flera spännande tillväxtbolag. Vi är med på deras resa under några år och hjälper dem att utvecklas. Jag är gärna bollplank till ägare och ledningsgrupper som efterfrågar det. Vår tidshorisont brukar ligga på mellan två och tio år. 

Att få umgås med drivna entreprenörer och kunna bidra med kapital och kunskap så att bolagen når sin fulla potential, är oerhört givande. Välkommen att presentera ditt bolag om du är intresserad av Active Invest som affärspartner. 

Bästa hälsningar
/Johan Enocson

Surewood Industries
Investeringsportfölj

Hållbarhet

Hållbarhet med We Care

Alla bolag inom Active Invest-koncernen jobbar med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi kallar det för We Care. Begreppet “We Care” betyder att:

  • Vi bryr oss både om varandra, våra kunder, leverantörer, produkter, prestationer, miljön och det samhälle vi lever och verkar i.
  • Vi står för hållbarhet, jämställdhet och mångfald i sina bästa bemärkelser. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi tar ansvar och är gärna en tydlig röst i samhällsdebatten.
  • Att äga och tillföra ett tydligt mervärde i välskötta bolag med en stor utvecklingspotential.
  • Vi prioriterar långsiktighet och hållbarhet och strävar efter en god lönsamhet i både hög- och lågkonjunktur.
Hållbarhetspolicy

Värderingar

Active Invest-koncernen står för hållbarhet, jämställdhet och mångfald i sina bästa bemärkelser.

Affärsidé

Att äga och tillföra mervärde i välskötta bolag med en stor utvecklingspotential.

Affärsmodell

Vi prioriterar långsiktighet och hållbarhet och strävar efter god lönsamhet i både hög- och lågkonjunktur.

Medarbetare

Malin Enocson

Active Invest AB Malin Enocson VD och ägare

0706-05 02 73 malin.enocson@activeinvest.se

Ann Billberg

Active Invest AB Ann Billberg Ekonomichef, IT

0707-96 94 36 ann.billberg@activeinvest.se

Johan Enocson

Active Invest AB Johan Enocson Ägare och styrelseordförande

0706-05 80 43 johan.enocson@activeinvest.se

Martina Gustafsson

Surewood Industries Martina Gustafsson Personalchef

0709-71 37 25 martina.gustafsson@surewood.se