2018-05-24

Anebyhusgruppens koncern-VD övergår i styrelseroll

Peter Bosson, VD i koncernbolagen inom Anebyhusgruppen, lämnar sin operativa roll som VD för att istället arbeta med affärsutveckling utifrån en styrelseroll i Anebyhusgruppens styrelse.

Peter Bosson har, under de senaste nio åren, varit verksam som VD för Anebyhusgruppen AB och dess dotterbolag. Bosson kommer framöver att arbeta med affärsutveckling i styrelsen i Anebyhusgruppen och lämnar därmed det operativa ansvaret som VD för bolaget till Niklas Lundin.
Tanken är att Niklas, i rollen som tf VD, skall hjälpa Anebyhusgruppen slutföra det förändringsprogram som bolaget påbörjade under förra året fram till dess att en ny permanent VD är på plats senare i år. Förändringen sker den 28 maj 2018.

– Mitt uppdrag som VD har varit att bidra till tillväxt och utveckla koncernens verksamhet som självständigt bolag. Under resan har vi haft en tillväxt om 550 %, byggt upp entreprenadverksamhet och etablerat oss som Volymhusleverantör till Skanska, BoKlok. Jag ser att jag kommer att kunna bidra till verksamhetens utveckling i en mer strategisk roll och lämnar därmed över det operativa ansvaret för att kunna fokusera på affärsutveckling och koncernens fortsatta strategi, säger Peter Bosson.

– Peter Bosson har varit en stor tillgång för Anebyhusgruppen och verksamheten har under Peters ledning vuxit till ett bolag i miljardklassen. Peters erfarenhet, strategiska tänkande och drivkraft kommer att stärka styrelsen i Anebyhusgruppen och det är med stor glädje vi meddelar att Peters nya roll blir som arbetande styrelseledamot, säger Johan Enocson, styrelseordförande och ägare.

Niklas Lundin tillträder som tf VD i Anebyhusgruppen i samband med Peters övergång till styrelsen. Niklas Lundin arbetar sedan 2015 som VD i Spaljisten AB vilket också ingår i Active Invest-koncernen. Spaljisten är ett tillverkande bolag med en omsättning om ca 550 Mkr 2017 och har IKEA som största kund. Niklas har mångårig erfarenhet som VD från flera industri- och tjänsteföretag samt är van att driva förändrings- och effektiviseringsarbete.

– Jag är övertygad om att Niklas kommer att bidra till Anebyhusgruppens utveckling fram tills dess en permanent VD har hunnit tillträda, säger Johan Enocson vidare.

För ytterligare information:

Johan Enocsson, 070-605 80 43
E-post: johan.enocson@activeinvest.se

Niklas Lundin, 070-262 98 40
E-post: niklas.lundin@anebyhusgruppen.se