2021-06-05

KG List investerar 20 msek i en ny kaplinje i Norrhult

KG List investerar i en ny kaplinje som ska bidra till ökad förädling av framför allt svensk ek, från det egna sågverket, Österbymo Hardwood AB.

Investeringen innebär en stor ökning av kapaciteten och en högre flexibilitet i produktionen. Ett högre utbyte medför även ett steg mot en ännu mer hållbar produktion.

– KG List har ett miljöledningssystem, där miljötänket vävs in i det dagliga arbetet tillsammans med ekonomi, verksamhetsutveckling och teknik. Med denna investering skapar KG List även 3–4 nya arbetstillfällen i Norrhult i Uppvidinge kommun, säger Johan Ingvarsson, vd för KG List.

I samband med investeringen av kapen kommer produktionen av sågad ek hos Österbymo Hardwood succesivt öka, vilket möjliggör en kraftigt ökad produktion av förädlade produkter från KG List.

Kapen levereras av System TM som är en ledande global leverantör av skräddarsydda lösningar för massivträindustrin. Scannern levereras av Microtec i Linköping och i samarbete med Sågspecialisten har linjen en hyvel ifrån Weinig.

Investeringen är ett led i en medveten satsning på att förädla mer av den svenska lövträråvaran och därmed möta den ökade efterfrågan som finns både inom och utanför landets gränser.

Den totala investeringen uppgår till mer än 20 MSEK och beräknas vara i drift under januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ingvarsson, vd KG List och Österbymo Hardwood
Telefon: 0474-529 53/0738-23 52 00
E-post: johan.ingvarsson@kglist.se